Cenník

Mesačná odmena za správu

Služba Merná jednotka EUR
Odmena správcu – byt ks 8,00 – 25,00
Odmena správcu – nebytový priestor m2 0,10 – 0,30
Odmena správcu – parkovacie miesto ks 1,50 – 3,00
 

Administratívne poplatky

Služba Merná jednotka EUR

Súčinnosť správcu pri stavebnom konaní na základe žiadosti vlastníka

Organizácia písomného hlasovania na žiadosť vlastníka

ks


ks
150,00


200,00