Cenník

Mesačná odmena za správu

SlužbaMerná jednotkaEUR
Odmena správcu – bytks8,00 – 25,00
Odmena správcu – nebytový priestorm20,10 – 0,30
Odmena správcu – parkovacie miestoks1,50 – 3,00
 

Administratívne poplatky

SlužbaMerná jednotkaEUR

Súčinnosť správcu pri stavebnom konaní na základe žiadosti vlastníka

Organizácia schôdze / písomného hlasovania na žiadosť vlastníka

ks


ks
150,00


200,00