O nás

Rok 2013, je rokom kedy sme ešte stáli takpovediac na opačnej strane barikády. Boli sme „len“ vlastníci bytu a „len“ zástupcovia vlastníkov. Na opačnej strane barikády preto, lebo sme mali pocit, že správca nerieši záujmy nás – vlastníkov, ale častokrát ide proti nám. Výsledkom bolo, že naše vlastníctvo, byty a domy, v ktorých žijeme, boli zanedbávané a vzťahy v dome medzi jeho obyvateľmi boli napäté.

Spravovať domy je zodpovedná úloha a pred nami stálo neľahké rozhodnutie, či vieme zabezpečiť prevádzku domu z ekonomickej, technickej a právnej stránky na profesionálnej úrovni. Dnes už vieme zodpovedne prehlásiť, že sa nám to podarilo. Je to výsledok našej úprimnej snahy riešiť všetko, čo súvisí so životom domu a jeho obyvateľov, a vybudovania silného tímu profesionálov.

Náš tím

Náš tím tvorí 9 zamestnancov, ktorí pokrývajú ekonomickú a technickú agendu a zabezpečujú podporné prevádzkové služby.

Náš tím je kombináciou zamestnancov s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v bytovom hospodárstve obohatený o mladých a komunikatívnych ľudí. Tešíme sa a sme pripravení na nové výzvy, ktoré neustále vyvíjajúci sa trh správy domov so sebou prináša.

Spravovať domy je zodpovedná úloha a pred nami stálo neľahké rozhodnutie, či vieme zabezpečiť prevádzku domu z ekonomickej, technickej a právnej stránky na profesionálnej úrovni. Dnes už vieme zodpovedne prehlásiť, že sa nám to podarilo. Je to výsledok našej úprimnej snahy riešiť všetko, čo súvisí so životom domu a jeho obyvateľov, a vybudovania silného tímu profesionálov.

Ing. Boris Komár

Technický úsek, konateľ

Ing. Eva Kanková

Stavebno – technický správca

Ing. Martin Krupa

Ekonomický úsek, konateľ

Ing. Martin Jediný

Stavebno – technický správca

Ing. David Hriňák

Manažér technickej správy objektov

Mgr. Filip Takáč

Stavebno - technický správca

Ing. arch. Dušan Dinaj

Projekčný a stavebný úsek

Martin Želinka

Stavebno - technická prevádzka

Ing. Veronika Nagyová

Ekonomický úsek

Ing. Henrieta Königsteinová

Ekonomický úsek

Ing. Helena Medovarská

Ekonomický úsek

ekonomický úsek