Realizácie

Odstránenie porúch a modernizácia

Lokalita: Jašíkova 20-24

Popis vykonaných prác:

Odstránenie systémovej poruchy lódžií, obnova a modernizácia bytového domu cez ŠFRB.

Čistenie fasády

Lokalita: Mlynarovičova 10-12

Popis vykonaných prác:

Profesionálne čistenie fasády bytového domu.

Zabezpečenie domu

Lokalita: Muchovo námestie 3-4

Popis vykonaných prác:

Kompletné zabezpečenie bytového domu moderným bezdotykovým čipovým systém s GSM modulom a kamerovým systémom.

Garáže Záhradnícka

Lokalita: Garáže Záhradnícka

Popis vykonaných prác :

Vybudovanie zelenej rekreačnej strechy garážového domu s automatickým zavlažovacím systémom.

Prestrešenie kontajnerového stojiska

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto

Termín: december 2017

Popis vykonaných prác:

Vlastníci mali záujem o prestrešenie kontajnerového stojiska na nádvorí bytového domu. Zabezpečili sme dodávateľa, s ktorým sme následne navrhli spôsobo riešenia konštrukcie, odtoku, materiálov a estetického hľadiska. Po schválení vlastníkmi bolo prestrešenie skonštruované.