Prečo Apis

KONTO BYTU

Zrozumiteľné zobrazenie porovnania skutočných nákladov a zálohových predpisov. Sledujte vývoj stavu vášho konta v priebehu času. Nájdete v ňom zaevidované platby s dátumom úhrady, vznik preplatkov či nedoplatkov a samozrejme aktuálny zostatok.

ROČNÉ VYÚČTOVANIE

Porovnajte si vystavené predpisy, vyúčtovania a vaše platby. Prehľad ročného vyúčtovania s históriou za viac rokov. Každý riadok obsahuje informáciu o aktuálnom zostatku v danom roku. Červená farba vám uľahčí nájsť a identifikovať nedoplatky.

DOMOVÍ FUNKCIONÁRI

Neviete, kam sa dovolať v prípade problémov? Odteraz budete mať k dispozícii všetky potrebné kontakty domových funkcionárov a zástupcov. Zavolajte alebo napíšte ľuďom, ktorí vás zastupujú.

NÁKLADY DOMU

Všetky náklady domu spolu s faktúrami za všetky vykonané služby ostanú pod Vaším dohľadom. Pre každú službu, za ktorú správca analyzuje došlé faktúry môžete zobraziť detailnú históriu.

NÁSTENKA DOMU

DISKUSNÉ FÓRUM

ODPOČTY A SPOTREBY MERAČOV