Nahlásenie stavu meračov

Na nahlásenie stavu jednotlivých meračov je potrebné identifikovať merač a pripojiť fotografiu.

Studená voda

Teplá voda

Kúrenie